s_banner

สินค้า

  • ผ้าใยแก้วเย็บหลายแกน

    ผ้าใยแก้วเย็บหลายแกน

    คุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของผ้าเย็บหลายแกนด้วยไฟเบอร์กลาสคือพื้นผิวเสริมในทิศทางที่แตกต่างกันสามารถใช้เส้นด้ายที่แตกต่างกัน ความหนาแน่นต่างกัน และวัสดุที่แตกต่างกัน ไฟเบอร์กลาสแบบหลายแกนมีคุณสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกันในแต่ละทิศทาง และสามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกันความกว้างสามารถปรับได้ ความหนาแน่นของการจัดเรียงเส้นใยสูง ความแข็งแรงสูง ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์สูง และน้ำหนักเบาบริษัทยังผลิตสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น:เสื่อเย็บไฟเบอร์กลาส, เสื่อผสมใยแก้วเย็บ,เป็นต้น